Donatori 2019.

  Naziv donatora
1. Bašić, Petar – Zagreb
2. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
3. Bošković, Marinko – Vinkovci
4. Brandić, Dražen – Vinkovci
5. Damjanović, Jasminka – Drenovci
6. Damjanović, Stjepan – Zagreb
7. Državni arhiv, Osijek
8. Đakovačko-osječka nadbiskupija, mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, Đakovo
9. Đuretić, Nikola – Zagreb
10. Filozofski fakultet, Osijek
11. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
12. Glas Koncila, Zagreb
13. Gradska knjižnica Vinkovci
14. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
15. HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad
16. Knjiga u Centru, Zagreb
17. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
18. Korčulanić, Anđelka – Split
20.. Krnjić, Stanko – Mlini
21. Kuštović, Tanja – Zagreb
22. Mićanović, Miroslav – Zagreb
23. Općina Drenovci
24. Općina Klakar
25. Paljetak, Luko – Dubrovnik
26. Perikić, Jelica – Drenovci
27. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
28. Prijatelji životinja, Zagreb
29. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
30. Rogić Nehajev, Ivan – Zagreb
31. Šimunić, Nikica – Drenovci
32. Tominić, Elvir – Pula
33. Vitić, Josipa – Drenovci
34. Vladović, Borben – Zaprešić
35. Žunec, Morana – Zagreb