Donatori 2019.

  Naziv donatora
1. Bašić, Petar – Zagreb
2. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
3. Damjanović, Stjepan – Zagreb
4. Filozofski fakultet, Osijek
5. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
6. Gradska knjižnica Vinkovci
7. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
8. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
9. Kuštović, Tanja – Zagreb
10. Općina Drenovci
11. Općina Klakar
12. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
13. Prijatelji životinja, Zagreb
14. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
15. Žunec, Morana – Zagreb