Natječaji HKUPD “Stanislav Preprek” iz Novoga Sada

Članovi i čelništvo HKUPD “Stanislav Preprek” iz Novoga Sada užurbano rade na pripremi svoja dva nova naslova. Natječaji su raspisani, pa molimo sve zainteresirane koji prate našu mrežnu i facebook stranicu da se bez dvojbe jave.

Natječaji se nalaze na stranici: http://www.stanislavpreprek.org/index.php/ct-menu-item-23