Ogranak Rajevo Selo

Ogranak Rajevo Selo

Zrinskih i Frankopana 60

32261 Rajevo Selo

Radno vrijeme Ogranka Rajevo Selo:

utorak – petak od 11.00 do 15.00 sati

Rajevo Selo je naselje na jugu Općine Drenovci i sa okolnim selima pripada području Cvelferije. Prema zadnjem popisu stanovništva, broji 987 stanovnika. Selo je multietničko, a najviše je Hrvata (preko 75%). Zatim su tu još: Muslimani, Srbi, Rusini, Nijemci i Mađari.

Osnivanjem Ogranka Rajevo Selo želi se osigurati osnovna knjižnična usluga i na manje dostupnim mjestima udaljenim od središta Općine (Rajevo selo je udaljeno od Drenovaca 12 km) te na taj način široj zajednici omogućiti razmjenu znanja i dostupnost informacija. Za razvoj knjižnične mreže odabran je model knjižničnog ogranka te će u prostoru od 120 četvorna metra biti smješteno do 1000 jedinica knjižne i neknjižne građe. Prostor ogranka je smješten središnjem dijelu Doma kulture Rajevo Selo koji je prilagođen i obnovljen nakon poplave u 2014.god. Knjižnični će ogranak biti smješten na dvije etaže u kojemu će se nalaziti Odjel za odrasle i dječji odjel koji će sadržavati dio s multimedijalnom građom i čitaonicu s dnevnim tiskom. U ogranku će se provoditi igraonice za djecu predškolskog uzrasta. Preduvjet svim navedenim akcijama jest kvalitetan i bogat knjižnični fond. Ogranak bi imao zaseban knjižni fond koji bi se kontinuirano gradio u skladu s planom nabave. Naslovi koji budu nedostajali, dostavljat će se korisnicima iz središnje narodne knjižnice u Drenovcima.

Ogranak je za korisnike otvoren 4 sata dnevno i nudi sljedeće usluge:

–              Posudba knjiga i multimedijalne građe

–              Korištenje knjižne građe u prostoru knjižnice

–              Korištenje čitaonice (Gloria, Glas Slavonije, Hrašće)

–              Pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku

–              Informacijske usluge

–              Organiziranje raznih programa i događaja

–              Usluge fotokopiranja, skeniranja, ispis c/b i u boji

–               Internet

–              Igraonica za djecu predškolskog uzrasta