Anđelko Mrkonjić obrazloženje

OBRAZLOŽENJE

odluke o dodjeljivanju druge nagrade,

priznanja Duhovno hrašće na 26. pjesničkim susretima Drenovci 2015.,

Anđelku Mrkonjiću za zbirku pjesama Zbirka pjesama

 

 

Nova zbirka Anđelka Mrkonjića, uglednoga osječkog slikara i pjesnika, propituje i nove mogućnosti ispreplitanja pjesništva i slikarstva u smislu konkretnijeg asociranja hrvatske poetsko-likovne tradicije kraja šezdesetih i čitavih sedamdesetih. Čini to uvođenjem svojevrsne ciklusne vremenske trake koja pokazuje književnopovijesnu evoluciju odnosa riječi i slike s refleksijama na subjektnu instancu te uvođenjem verbalnih referenci o tom procesu. Intertekstualni su i intermedijalni postupci u novoj zbirci dobili i svoj teorijski komentar – što kroz ciklusni ustroj, što kroz naslove, što kroz tekstualne metajezične geste. Osim toga, ciklusni tijek zbirke, koji prema kraju oslabljuje riječ, a jača likovni znak, čin je komentara općega propadanja verbalne komunikacije i uskrsavanja slikovne, odnosno čin je problematiziranja svojevrsnoga paradoksa kulturne evolucije po kojoj je pisana riječ manifestacija napretka. Polifonija Mrkonjićeva teksta, koju čine slamnigovsko ludiranje rimom, hibridizacija pjesničkog stila, uvođenje niza literarnih i filmskih aluzija, deskripcija svakodnevne rutine, pogotovo rubnih egzistencijalnih stanja tijela, gradskog žamorenja, bliskih odnosa, kulminira u intermedijalnoj majstoriji zbirke – u ciklusu pjesničko-likovnoga performansa gdje autor dovodi u dijalog svoje tridesetak godina udaljene tekstove sa svojim tekstovima iz „sadašnjosti“.

Sudarajući ovako raznolike poetološko-stilske smjerove, Anđelko Mrkonjić jasno upozorava na stanje nove potrošenosti pjesničkog jezika i na hitnu potrebu novoga preispitivanja pjesmovnih mogućnosti. Njegova odlična nova zbirka zasigurno je jedan od putova kojim bi u tom poslu trebalo ići te joj Povjerenstvo ovogodišnjih susreta s radošću i čestitkama dodjeljuje priznanje Duhovno hrašće !