Donatori 2008.

Naziv donatora
1. Babić, Manda – Drenovci
2. Damjanović, Jasminka – Drenovci
3. Falz, Branka – Drenovci
4. Gradska knjižnica i čitaonica Ilok
5. Jagatić, Roman – Drenovci
6. Maričić, Ilija – Zagreb
7. Matica hrvatska, Zagreb
8. Miljuš, Pero – Drenovci
9. Mravak, Mato – Drenovci
10. Pejakić, Petar – Drenovci
11. Sladorana d.d. Županja
12. Soljačić, Ivan – Zadar
13. Udruga “Duhovno hrašće”, Drenovci
14. Udruga “Sveti Mihovil” Drenovci