Donatori 2004.

 

Naziv donatora
1. Damjanović, Jasminka – Drenovci
2. Gradska knjižnica i čitaonica Požega
3. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
4. Gradska knjižnica Zadar
5. Profil International d.o.o., Zagreb
6. Rajn, Jasna (rođ. Krasnec) – Petrinja
7. Udruga žena “Čuvarice” Drenovci
8. Zavod za urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu