Donatori 2004.

 

  Naziv donatora
1. Damjanović, Jasminka – Drenovci
2. Đidara, Marko – Drenovci
3. Gradska knjižnica i čitaonica Požega
4. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
5. Gradska knjižnica Zadar
6 Profil International, Zagreb
7. Rajn, Jasna (rođ. Krasnec), Petrinja
8. Udruga žena “Čuvarice”, Drenovci
9. Zavod za urbanizam I prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb