Donatori 2005.

Naziv donatora
1. Centar za znanstveni rad HAZU Vinkovci (Anica Bilić) i Gradski muzej Vinkovci (Ivana Iskra-Jan)
2. Đidara, Marko – Drenovci
3. Erslan, Ante – Osijek
4. Gradska knjižnica Vukovar
5. Knjižnica MORH, Zagreb
6. Maričić, Ilija – Zagreb
7. Maruna, Marija – Drenovci
8. Miljuš, Pero – Drenovci
9. Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac,  Sisak
10. Ogranak Matice hrvatske,  Vinkovci
11. Sablić-Tomić, Helena – Osijek
12. Stjepanović, Zvonimir – Županja
13. Trtolja, Melita i Vladimir – Drenovci
14. Udruga građana Sapho, Rijeka
15. Udruga pisaca i pjesnika Cvelferije “Sv. Mihovil”, Drenovci
16. Županijska organizacija HSS VSŽ, Vukovar