Donatori 2011.

Naziv donatora
1. Libera Editio, Zagreb
2. Lučić, Ivana – Drenovci
3. Maroševac, Luka – Račinovci
4. Osnovna škola „Josip Kozarac“, Soljani
5. Srakić, Marin nadbiskup – Đakovo
6. Udruga „Šokačka grana“ Osijek
7. Udruga pisaca i pjesnika Cvelferije „Sv. Mihovil“, Drenovci
8. Vukovarsko-srijemska županija, Vukovar