Donatori 2012.

Naziv donatora
1. Krasnec, Adam – Drenovci
2. Općina Drenovci
3. Pavlović, Goran – Račinovci
4. Pejakić, Marijan – Zagreb
5. Perikić, Jelica – Drenovci