Donatori 2019.

. godina

  Naziv donatora
1. Abramović, Antun – Pos. Podgajci
2. Bašić, Petar – Zagreb
3. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
4. Blažević, Josip – Zagreb
5. Bošković, Marinko – Vinkovci
6. Brandić, Dražen – Vinkovci
7. Damjanović, Jasminka – Drenovci
8. Damjanović, Stjepan – Zagreb
9. Državni arhiv, Osijek
10. Državni arhiv, Vukovar
11. Džoić, Mirjana – Rajevo Selo
12. Đakovačko-osječka nadbiskupija, mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, Đakovo
13. Đuretić, Nikola – Zagreb
14. Filipović, Marija – Drenovci
15. Filozofski fakultet, Osijek
16. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
17. Glas Koncila, Zagreb
18. Gradska knjižnica Vinkovci
19. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
20. HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad
21. Kašmir promet, Zagreb
22. Knjiga u Centru, Zagreb
23. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
24. Korčulanić, Anđelka – Split
25. Krnjić, Stanko – Mlini
26. Kuštović, Tanja – Zagreb
27. Mićanović, Miroslav – Zagreb
28. Općina Drenovci
29. Općina Klakar
30. Paljetak, Luko – Dubrovnik
31. Perikić, Jelica – Drenovci
32. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
33. Prijatelji životinja, Zagreb
34. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
35. Rogić Nehajev, Ivan – Zagreb
36. Šimunić, Nikica – Drenovci
37. Tominić, Elvir – Pula
38. Udruga za arheološka istraživanja spačvanskog kraja (UAISK), Vrbanja
39. Vitić, Josipa – Drenovci
40. Vladović, Borben – Zaprešić
41. Žunec, Morana – Zagreb