Donatori 2019.

Naziv donatora
1. Abramović, Antun – Pos. Podgajci
2. Bašić, Petar – Zagreb
3. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
4. Blažević, Josip – Zagreb
5. Bošković, Marinko – Vinkovci
6. Brandić, Dražen – Vinkovci
7. Damjanović, Jasminka – Drenovci
8. Damjanović, Stjepan – Zagreb
9. DHK, Ogranak Slavonsko-baranjsko-srijemski, Đakovo
10. Državni arhiv, Osijek
11. Državni arhiv, Vukovar
12. Džoić, Mirjana – Rajevo Selo
13. Đakovačko-osječka nadbiskupija, mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, Đakovo
14. Đuretić, Nikola – Zagreb
15. Filipović, Marija – Drenovci
16. Filozofski fakultet, Osijek
17. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
18. Glas Koncila, Zagreb
19. Gradska knjižnica Đakovo
20. Gradska knjižnica Vinkovci
21. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
22. HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad
23. Kašmir promet, Zagreb
24. Knjiga u Centru, Zagreb
25. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
26. Korčulanić, Anđelka – Split
27. Krnjić, Stanko – Mlini
28. Kuštović, Tanja – Zagreb
29. Matica hrvatska, Ogranak Slavonski Brod
30. Mićanović, Miroslav – Zagreb
31. Muzej Cvelferije, Drenovci
32. Općina Drenovci
33. Općina Klakar
34. Općina Omišalj
35. Paljetak, Luko – Dubrovnik
36. Perikić, Jelica – Drenovci
37. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
38. Prijatelji životinja, Zagreb
39. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
40. Rečić, Mijo – Osijek
41. Rogić Nehajev, Ivan – Zagreb
42. Šimunić, Nikica – Drenovci
43. Tominić, Elvir – Pula
44. Udruga za arheološka istraživanja spačvanskog kraja (UAISK), Vrbanja
45. Vitić, Josipa – Drenovci
46. Vladović, Borben – Zaprešić
47. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci
48. Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“, Županja
49. Znanje, Zagreb
50. Žunec, Morana – Zagreb