Donatori 2019.

  Naziv donatora
1. Abramović, Antun – Pos. Podgajci
2. Bašić, Petar – Zagreb
3. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
4. Blažević, Josip – Zagreb
5. Bošković, Marinko – Vinkovci
6. Bota, Dražen – Ivankovo
7. Brandić, Dražen – Vinkovci
8. Damjanović, Jasminka – Drenovci
9. Damjanović, Stjepan – Zagreb
10. DHK, Ogranak Slavonsko-baranjsko-srijemski, Đakovo
11. Državni arhiv, Osijek
12. Državni arhiv, Vukovar
13. Džoić, Mirjana – Rajevo Selo
14. Đakovačko-osječka nadbiskupija, mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, Đakovo
15. Đuretić, Nikola – Zagreb
16. Filipović, Marija – Drenovci
17. Filozofski fakultet, Osijek
18. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
19. Glas Koncila, Zagreb
20. Gradska knjižnica Đakovo
21. Gradska knjižnica Vinkovci
22. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
23. HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad
24. Kašmir promet, Zagreb
25. Knjiga u Centru, Zagreb
26. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
27. Korčulanić, Anđelka – Split
28. Krnjić, Stanko – Mlini
29. Kuštović, Tanja – Zagreb
30. Matica hrvatska, Ogranak Slavonski Brod
31. Mićanović, Miroslav – Zagreb
32. Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb
33. Muzej Cvelferije, Drenovci
34. Općina Drenovci
35. Općina Klakar
36. Općina Omišalj
37. Paljetak, Luko – Dubrovnik
38. Perikić, Jelica – Drenovci
39. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
40. Posudionica i radionica narodnih nošnji, Zagreb
41. Prijatelji životinja, Zagreb
42. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
43. Ramač, Marija – Gunja
44. Rečić, Mijo – Osijek
45. Rogić Nehajev, Ivan – Zagreb
46. Studentsko kulturno-umjetničko društvo „Ivan Goran Kovačić“, Zagreb
47. Šandrk, Milena – Vinkovci
48. Šimunić, Nikica – Drenovci
49. Tominić, Elvir – Pula
50. Udruga za arheološka istraživanja spačvanskog kraja (UAISK), Vrbanja
51. Vinković Dada, Mario – Vrbanja
52. Vitić, Josipa – Drenovci
53. Vladović, Borben – Zaprešić
54. Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci
55. Zavičajni muzej „Stjepan Gruber“, Županja
56. Znanje, Zagreb
57. Žunec, Morana – Zagreb