Donatori 2019.

  Naziv donatora
1. Bašić, Petar – Zagreb
2. Blaževac Pajkov, Mato – Ruščica
3. Blažević, Josip – Zagreb
4. Bošković, Marinko – Vinkovci
5. Brandić, Dražen – Vinkovci
6. Damjanović, Jasminka – Drenovci
7. Damjanović, Stjepan – Zagreb
8. Državni arhiv, Osijek
9. Državni arhiv, Vukovar
10. Džoić, Mirjana – Rajevo Selo
11. Đakovačko-osječka nadbiskupija, mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, Đakovo
12. Đuretić, Nikola – Zagreb
13. Filipović, Marija – Drenovci
14. Filozofski fakultet, Osijek
15. Fondazione Agostina Piccoli, Zagreb
16. Glas Koncila, Zagreb
17. Gradska knjižnica Vinkovci
18. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod
19. HKUPD „Stanislav Preprek“, Novi Sad
20. Kašmir promet, Zagreb
21. Knjiga u Centru, Zagreb
22. Komadina, Ivo – Rajevo Selo
23. Korčulanić, Anđelka – Split
24. Krnjić, Stanko – Mlini
25. Kuštović, Tanja – Zagreb
26. Mićanović, Miroslav – Zagreb
27. Općina Drenovci
28. Općina Klakar
29. Paljetak, Luko – Dubrovnik
30. Perikić, Jelica – Drenovci
31. Perković, Paulina – Pos. Podgajci
32. Prijatelji životinja, Zagreb
33. Provincijalat franjevaca trećoredaša, Zagreb
34. Rogić Nehajev, Ivan – Zagreb
35. Šimunić, Nikica – Drenovci
36. Tominić, Elvir – Pula
37. Udruga za arheološka istraživanja spačvanskog kraja (UAISK), Vrbanja
38. Vitić, Josipa – Drenovci
39. Vladović, Borben – Zaprešić
40. Žunec, Morana – Zagreb