Jurica Vuco

Dobitnik treća nagrade na Pjesničkim susretima 2010 – Nagrada Općinske narodne knjižnice Drenovci, ukoričenje zbirke pjesama, pripala je rukopisu Precrtavanje kojega potpisuje Jurica Vuco, mladi pjesnik iz Slavonije.2534

OBRAZLOŽENJE

odluke o dodjeljivanju treće nagrade 21. Pjesničkih susreta Drenovci 2010.

VJEŽBANJE TEKSTA

Jurica Vuco, Precrtavanja

Jurica Vuco pjesnički je stasao kroz sudjelovanje na nekoliko pjesničkih manifestacija i književnih večeri te kroz objavljivanje poezije na časopisnim stranicama Vijenca i Alepha. Može se reći kako je ova prva njegova rukopisna zbirka – Precrtavanja, logičan posljedak potrebe dokumentiranja upravo te nulte faze pjesničkog sazrijevanja koju, s obzirom na poetološki profil, možemo imenovati i lektirskom. Naime, poetički bliska čak trima posljednjim desetljećima, ipak je, kako nas usmjeravaju dominantna njezina motivska i sintaktostilska rješenja, najintimnija s drugomedijskim jezičnim miksturama 80-ih, ali ipak s bitnim odmakom. Prvo čitanje cijelosnoga Vucinog teksta, odaje koncepcijsku i stilsku vrlo pozornu osmišljenost i dotjeranost. Ciklusni odjeljci naslovno označavaju tematske, odnosno strategijske smjerove, uredno komponirajući tekstovnost knjige. Ta se (kako će se pokazati) (para)preglednost nastavlja i na unutarciklusnoj razini gdje se imenovanjem tekstova proizvodi dojam uredne logične slijednosti (vježba 1, vježba 2, vježba 3… ili (going one), (going two), (going three)…), što je, kako razotkriva prvi zakorak u unutrašnjost bilo koje pjesme rukopisa, u koliziji s motivskim mješavinama i alogičkim sintaktičkim vijugavostima. Vucina sklonost 80-ima kao protopoetološkom polju zapravo je vrlo površinska. Naime, intermedijalnu aluzivnost i formalnu interkodnost 80-ih iliti maskirno portretiranje teksta, da parafraziramo Branka Čegeca, ovdje zamjenjuje hiperoznačavanje, posebice subjektiviteta i njegove prostornosti drugomedijskim i drugotekstualnim informacijama, i to upravo autorskim imenima koja postaju označiteljski supstitemi čitavih njihovih poetika (orkestri šute cohenovski; stojiš tamo kao wendersovo drvo; u pepeo ga nisu otpratili zvuci/tambure već tišina./jeziva lynchevska; šimićevski boležljivi./andrićevski proračunati.…hodnici). Intertekstualnost je, osim na spomenuti način, ostvarena i kroz repliciranje interpoliranim drugotekstnim fragmentima, ali i kroz motivska i (kvazi)sintaktička palimpsestiranja. Takvo Vucino hiperdeskribiranje subjektova svijeta drugomedijskim lektirama, replicira suptilnim drugomedijskim skladanjima subjektova svjetonazora u 80-ima, a i negativna je replika pjesničkim 90-ima, posebice prvom desetljeću ovoga stoljeća što je troniziralo svakodnevne banalije koje Vucin tekst drugomedijskim integrativima hiperbolično razgrađuje na krhotinaste tragove slika prostora, situacija i odnosa. Vrijeme je posve punktualno, a prostor tek sporadično geografski ili evokacijski napomenut (slavonija ne da više blues/ a smrt se nosi kao sinonim ravnicom.; čekati/vrijeme i (srušen) tavan i bašču/ /slavonsku izrovanu/ ), no češće egzotiziran i imaginiziran filmskim asocijacijama (od resnaisa do tarkovskog/od volge do dunava/od retfale do višnjevca/isti je odraz/straha. ja se bojim), čije je (pre)poznavanje nužni orijentir identifikacije subjektovih stanja i ukupnoga svijeta teksta. Na koncu se može reći kako Jurica Vuco ponovnim uzbibavanjem jezika i medija kao ključnih kodnih energenata 80-ih, stvara jedan hibridni, citatni tekst u kojemu je taj nanovo uznemireni jezik, i kada buja u hipertrofiranim nakupinama, i kad je okupljen u minimalističnu grafiju, jezik izostavljanja, eliptičnosti, nedovršavanja, poliloških strukturiranosti, igre i metakomentara. Ukratko, rukopisna zbirka Jurice Vuce u svim je segmentima izvedbenosti pokazala visoko umijeće poetskog artikuliranja, produktivnu svijest o književnoj tradiciji, drugomedijskoj suvremenosti i posebice o jeziku na čiju ključajuću organičnost ponovno potrebno podsjeća. Stoga držimo da je upravo ona, kao svježe pismo razlike u odnosu na nagrađenički niz mladih drenovačkih laureata, zavrijedila biti ovogodišnjom nagrađenicom Pjesničkih susreta u Drenovcima.