Ljeto u knjižnici – predstavljanje zanimanja

Nova zanimanja predstavljena su u ciklusu radionica „Pitaj što te zanima!“. U četvrtak, 23. srpnja, gošća – voditeljica radionice je bila Katarina Šestić, mag. art., a predstavila je zanimanja glumac i lutkar. Nakon upoznavanja, Katarina je vodila glumačke vježbe pomoću kojih je objasnila glavne glumačke instrumente te vježbe motorike koje su od posebne važnosti za lutkare. Nije ih bilo lako odraditi, no Katarina je ohrabrila polaznike radionice ističući da se upornošću i vježbom sve može postići. Kroz nekoliko vježbi radilo se na osvješćivanju tijela i glasa, osjećaju za grupu, koncentraciji, mašti, strpljenju, brzini, emocionalnoj inteligenciji. Navedenim aktivnostima objašnjeni su svi aspekti zanimanja i što je sve nužno da svaki glumac ima. Pred sam kraj radionice, polaznici su postavljali pitanja o predstavljenim zanimanjima, ali i o Katarininom putu do profesije, iskustvu i projektima.