Ljeto u knjižnici – radionica “Ljeto i more”

U suradnji s Društvom „Naša djeca“ iz Vinkovaca održali smo likovnu radionicu „Ljeto i more“ u utorak, 9. srpnja. Društvo je dragovoljna, edukativna i humanitarna udruga civilnoga društva koje organizira kreativne likovne radionice za djecu i roditelje, provodi akciju u Općoj bolnici Vinkovci  te niz jednokratnih i humanitarnih akcija.

Radionicu smo započeli upoznavanjem i čitanjem prigodne slikovnice, a zatim smo se na nju nadovezali u praktičnom radu. Djeca su pokazala svu svoju kreativnost i spretnost. Vođeni volonterkama iz Društva počeli su izrađivati potrebni materijal za izradu panoa, ali su vrlo brzo nastavili samostalno sa svojim idejama i kreacijama. Bilo je jako zabavno, a djeca su na kraju bila sretna i zadovoljna konačnim rezultatom radionice.