Ljeto u knjižnici – Udruga za arheološka istraživanja spačvanskog krajolika

Ovotjedne radionice u sklopu programa „Ljeto u knjižnici“ održane su u suradnji s Udrugom za arheološka istraživanja spačvanskog krajolika iz Vrbanje. Na prvoj radionici „Tehnike izrade i ukrašavanja prapovijesne keramike“, održanoj u utorak, 20. kolovoza, prezentirane su neke od prapovijesnih tehnika izrade keramike: štipanje i izrada od rolanih traka. Njima su izrađeni raznih predmeti koje će članovi Udruge peći u šumi, na terenu na kojem rade. Na drugoj radionici „Izrada ilustracija arheoloških nalaza“, održanoj u četvrtak, 22. kolovoza, detaljno je prezentiran rad arheologa. Objašnjen je postupak dokumentiranja i crtanja nalaza, prikazana su potrebna pomagala i alati, a također i dnevnik koji su dužni voditi. Pokazali su nam i  fotografije nalaza koje su ovaj mjesec pronašli. Nakon toga smo crtali nalaze na način na koji arheolozi rade na terenu.

Pored članova Udruge radionicama su se pridružili i studenti arheologije sa Sveučilišta iz Southamptona iz Engleske koji surađuju s Udrugom na terenskim istraživanjima na brončanodobnom naselju Tezga kraj Vrbanje. Ovo nalazište, zajedno s nalazištem Purić-Ljubanj, bogata je arheološka tajna koju krije spačvanska šuma. Polaznici radionice su se sprijateljili sa studentima te su razgovarali o raznim temama, ali ih i učili riječi na hrvatskom jeziku.