Najčitanije knjige u srpnju

Srpanj je donio odmak od trilera koji su najčešće čitani žanr u drenovačkoj knjižnici. Čitatelje je osvojila dramatična i odvažna priča o ženi koja je izdana i iskorištena, ali koja uspijeva preuzeti sudbinu u svoje ruke. Riječ je o romanu „Zlatni kavez“ Camille Laeckberg koji se u srpnju najviše posuđivao.

Knjige zavičajnog karaktera uvijek se rado posuđuju i čitaju pa se tako sa odjela stručne literature najviše posuđivala knjiga „Cvelferija i Drenovci u prošlosti: prilog povijesti jugozapadnog Srijema“. Knjiga je zapravo svojevrsni zbornik koji daje popularno – znanstveni i kronološko tematski pregled prošlosti Cvelferije i samih Drenovaca.

Nove zvučne slikovnice zabavile su najmlađi uzrast. „Glasni lavić“ autora Filipa Kozine bio je najposuđivaniji, ali su ga pratile i ostale autorove slikovnice „Plavi vlakić“, „Policijski auto“ i „Mukalica krava“.