Natječaj za Nagrade Dana hrvatske knjige

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 
Zagreb, Trg bana Jelačića 7/I

raspisuje

N a t j e č a j

za Nagrade 
Dana hrvatske knjige

JUDITA 
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj, u 2019. godini
DAVIDIAS
za najbolji prijevod djela iz hrvatske književne baštine na strane jezike ili najbolju knjigu odnosno studiju inozemnog kroatista o hrvatskoj književnoj baštini u 2019. godini 
SLAVIĆ
za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2019. godini

U obzir će se uzeti knjige koje autori ili nakladnici 
u 3 (tri) primjerka dostave do 17. veljače 2020.

na adresu: 
Društvo hrvatskih književnika 
– za Nagrade Dana hrvatske knjige – 
Trg bana Jelačića 7/I
10000 Zagreb