Nikola Đuretić

2966 Jesenji prozor– nova pjesnička zbirka uvaženoga hrvatskog pjesnika, prozaika, esejista, feljtonista i autora teatroloških tekstova Nikole Đuretića, u središte interesa dovodikategorije subjekta, prostora i vremena. Kroz pet ciklusnih cjelina (Tužaljka za leprechaune, Nekoliko minijatura o običnom, Onkraj svjetlosti, Šetačev itinerer i Koračajte tiho) autor razrađuje iskustva odsutnosti, putovanja, dvoprostorne pripadnosti, egzistencijalnog umora te spoznajusmrtnosti.U većini pjesama ove zbirke subjekt je istovremeno sudionik stvarnoga i imaginarnog putovanja. Prostori kojima prolazi, mjesta iz kojih se javlja,hibridi su, kako bi Jasminka Lukić rekla, napuštenog i novopronađenog svijeta.Pritom je napušteni svijetslavonski, odnosno panonski zavičaj, a novopronađeni su engleski krajolici čiju topografiju neprestano zasjenjuju memorijske slike panonske ravnice, uzoranog humusa, beskrajne rijeke, bijelih lopoča, ali i ravničarskoga beznađa. Putovanje je zato u ovoj poeziji najčešće minus-kretanje jer se njime ne naglašava putka određenom cilju, već udaljavanje ili udaljenost od identitetnog ishodišta, od zavičaja, odnosno imaginarno vraćanje tome nekadašnjem svijetu–tjelesnom i duhovnom, u aktualiziranim prizorima prošlosti. Mediji tih prijenosa iz prostora u prostor i iz vremena u vrijeme, različite su manifestacije svakodnevnog – neonske reklame, neko usputno taktilno iskustvo, mirisi, fotografski albumi, pejzažne slike i osoba Drugoga koja je stalni subjektov izravni ili neizravni pomoćnik prisjećanja. Tijek zapisa u zbirci čita se kao gradacija subjektova egzistencijalnog umora što kulminira u posljednjemu ciklusu koji na različite načine intertekstualizira s Lorcinom pjesmomOproštaj, pretvarajući, parafrazirajmo Branimira Bošnjaka, gubitak jednoga memorijski imaginiranog putovanja u dobitak putovanja koje se tek treba dogoditi, ali onkraj tjelesnoga vremensko-prostornoga iskustva. Zbirka Nikole Đuretića pozorno je i znalački osmišljena.Uvjerljive sadržajne izvedbe, bez stilskih suvišnosti i patosnih podilaženja, jamči ugodno čitateljsko putovanje te joj se s radošću dodjeljuje ovogodišnja nagrada Duhovno hrašće!

DJELA:  Vragolovi, Split, 1974.; Vrijeme bijelih dana, Zagreb, 1978.; Kazališni putokazi i  krajputaši, Zagreb, 1996.; Albionske razglednice, Zagreb, 1996.; Suze Martina  Jesenskog, Zagreb, 1997. Iskreno Vaš… zapisi s Otoka, Zagreb, 2004.; (drugo  izdanje 2011.); Između dodira — Bilješke za kroniku jednoga egzila, Zagreb, 2005.;  Kao zvuk otoka, Zagreb, 2006.; Male smrti ptica, Zagreb, 2008.; Gdje počinju ceste,  Zagreb, 2009.; Zavičajni oblog, Zagreb, 2010.; Lovac sjena, Zagreb, 2010.; Raspuko se nar, Zagreb, 2011.; Osveta mimoza, Zagreb, 2011.; Almanah smrti i nestajanja,  Zagreb, 2011.; Crtež vedrine, Zagreb, 2011.