Petko Vojnić Purčar s učenicima drenovačke škole_1