Ružica Cindori s učenicima O. Š. Ivan Filipović, Račinovci