Poništenje natječaja za radno mjesto dipl. knjižničar/knjižničarka

Temeljem članka 19. Statuta Općinske narodne knjižnice Drenovci, Goran Pavlović, ravnatelj Općinske narodne knjižnice Drenovci, Braće Radića 2, Drenovci, dana 25. veljače 2019. godine donosi odluku o

PONIŠTENJU NATJEČAJA

za prijem u radni odnos na radno mjesto dipl. knjižničar/knjižničarka
s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

Članak 1.
Poništava se natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto dipl. knjižničar/knjižničarka, 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, objavljen dana 04. veljače 2019. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Općinske narodne knjižnice Drenovci.

Članak 2.
Ova odluka će se objaviti na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Općinske narodne knjižnice Drenovci.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj Knjižnice
Goran Pavlović, dipl. knjižničar