Poziv na promociju knjige “Divlje guske” Julijane Adamović