Hrašće br. 24-25

40.00 kn

Časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest

Kategorija:

Opis

KAZALO

Marko Đidara: Istina
Dr. Stana Vukovac: Josip Juraj Strossmayer Stolna crkva đakovačka
Ilija Martinović: Mala katedrala u Nijemcima
Ilija Martinović: Josip Lovretić – svećenik, etnograf i književnik (1865.-1948.)
Ilija Martinović: Župnici u Nijemcima
Magdalena Lončarević: Duško Begović

ZNANSTVENI KOLOKVIJ: BARTOL INHOF

Dr. sc. Sandra Ham: Bartol Inhof o jeziku Josipa Kozarca
Vlasta Markasović, prof.: Humoristička aspektiranost triju proza Bartola Inhofa
Mr. sc. Ružica Pšihistal: Interpretacija pjesme: B. Inhof, Muderis
Helena Voda, prof.: Inhof pristup Kozarčevu pripovijedanju
Kristina Peternal, prof.: Kazališna kritika Bartola Inhofa

Ivan Ćosić-Bukvin: Židovi u Vrbanji
Anica Valenćik: Otok: Tambure i tamburaši
Stana Vukovac: Otišla je Marija…
Marko Đidara: Sijanje dobrog sjemena

LIDRANO
Danijela Barić: Atribut živi u listopadnoj šumi

03
                                                     05
15
                                                     29
41
55

 
 
V
                                                     XI
XXIII
XXXV
XLIII

59
67
73
03

79